TV & AV-Appliances

TV & AUDIO-VISUAL APPLIANCES

K 510 32” LED / PLASMA
K 511 40”/42” LED / PLASMA
K 512 Others sizes LED / PLASMA (on demand)
K 515 VCR “JVC” VHS – PAL + play NTSC
K 520 DVD-player
K 521 DVD-Recorder
K 532 Stereo rack tuner + CD player + cassettes