Sofa Xanadu

B 620 Sofa Xanadu 1-zit Leder – 95 cm
B 621 Sofa Xanadu 1-zit + relax leder

B 622 Sofa Xanadu 2-zit leder 157 cm
B 623 Sofa Xanadu 2-zit + relax leder

B 624 Sofa Xanadu 3-zit leder 215 cm
B 625 Sofa Xanadu 3-zit + relax leder